Czynnikiem ograniczającym rozwój wielu firm produkcyjnych i spedycyjnych jest wysoki koszt powierzchni magazynowej. Pojawiła się więc potrzeba zapewnienia obsługi przez podmiot zewnętrzny i właśnie dzięki centrom logistycznym udaje się obejść problemy wynikające ze zbyt małej własnej powierzchni magazynów.

Nie tylko ceny są ograniczeniem

Choć zwykle to na ceny powierzchni magazynowej wskazuje się, mówiąc o czynnikach ograniczających rozwój, to nie zawsze jest prawda. Równie duże problemy mogą wynikać z kosztów pobocznych – jeśli firma ma własny magazyn, ale w kiepskiej lokalizacji (rosną koszty obsługi spedycyjnej) albo rozwój przedsiębiorstwa sprawił, że brakuje powierzchni magazynowej i nie ma możliwości jej powiększenia. Zdarza się też, że z czasem profil działalności firmy nieco się zmienia i magazyn wykorzystywany dotychczas trzeba zmodernizować, co generuje dodatkowe koszty, a też nie zawsze jest technicznie możliwe.

Dlaczego płacić za centrum logistyczne?

Wszystkie opisane powyżej problemy można zwykle rozwiązać na kilka sposobów. Dlaczego jednak warto zdecydować się na usługę wynajmu magazynu? Powodów dla wyboru centrum logistycznego jest kilka:

  • możliwość szybkiej zmiany lokalizacji lub wielkości powierzchni magazynowej;
  • bardzo łatwe rozliczanie usług centrum logistycznego we własnej rachunkowości – najczęściej to tylko jedna faktura w okresie rozliczeniowym;
  • możliwość ustalenia zakresu obsługi magazynu w ramach usługi;
  • możliwość uruchomienia świadczenia usługi praktycznie z dnia na dzień, co dodaje biznesowi elastyczności.

Nawet jeśli w prostym porównaniu kosztów usługa wynajmu magazynu wydaje się przegrywać z własną powierzchnią magazynową, to należy też wziąć pod uwagę koszty w perspektywie miesięcy albo lat. Wtedy we własnym magazynie pojawiają się dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem, modernizacją lub adaptacją hali, eksploatacją sprzętu, pracą magazynierów itd. W centrum logistycznym takie usługi są wliczone w stawkę podstawową, więc wysokość kosztów jest przewidywalna i bardzo stabilna.

Jeśli wynajmować magazyn, to gdzie?

Usługa wynajmu magazynów jest dziś realizowana przez setki firm w bardzo różnych lokalizacjach. Często jednak argumentacja przemawiająca za wyborem konkretnego miejsca jest niepełna. Warto na analizę poświęcić więcej czasu i rozbić zagadnienie na czynniki pierwsze:

  • lokalizacja blisko własnej fabryki (lub punktu odbioru zakupionych towarów);
  • umiejscowienie w bliskości składu celnego lub usługa składu celnego realizowana przez właściciela magazynu, jeśli jest to ważne dla konkretnej działalności;
  • lokalizacja w taniej lokalizacji – w przypadku magazynów nie ma żadnego powodu, żeby płacić za prestiżową lokalizację;
  • dobry stan infrastruktury wokół centrum logistycznego (drogi, które są w dobrym stanie i przez kilka najbliższych lat ani się nie rozsypią, ani nie będą wymagały gruntownego remontu);
  • lokalizacja w miejscu, które ułatwi wymianę towarów z własnymi magazynami, odbiorcami albo korelowanie dostaw z kilku różnych źródeł, co znaczy.

W przypadku centrum logistycznego Domino Polska mogą nim być głównie zainteresowani przedsiębiorcy z takich miast jak Dzierżoniów, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław czy Legnica.

Szybszy rozwój dzięki prostemu rozwiązaniu

Nawet jeśli koszty korzystania z centrum logistycznego nie będą niskie, to zawsze należy pamiętać o elastyczności tego rodzaju usług. Stanowi ona dodatkowy atut, który staje się szczególnie cenny w branżach o wysokiej sezonowości albo w czasie modernizacji fabryk.

Przerzucenie na zewnętrzny podmiot konieczności zapewnienia optymalnych warunków magazynowa towarów również jest cenne, ponieważ pozwala szybko i w sposób właściwy reagować na zmiany na rynku. Dobrze jest mieć to na uwadze, planując logistykę dla swojej firmy – pieniądze nie zawsze są głównym kryterium wyboru najlepszych rozwiązań.